Beleid inzake het gebruik van uw persoonsgegevens

Laatst gewijzigd: 1 februari 2021

Beste bezoeker,
Dank u voor uw bezoek aan onze website. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt, verstrekt Delitraiteur u hieronder gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en overdragen.

1. Verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens

Delitraiteur S.A., gevestigd Chaussée de Namur, 59 in 1400 Nivelles, met ondernemingsnummer 440.017.239, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u solliciteert naar een functie in een winkel, worden uw sollicitatie en de documenten die u bijvoegt, behandeld door de franchisewinkel die in de advertentie wordt genoemd. Deze winkel zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens die voor aanwervingsdoeleinden worden gebruikt.
Wanneer u zich inschrijft voor ons getrouwheidsprogramma My Fidelity, is Delitraiteur verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze context maakt Delitraiteur echter gebruik van het gezamenlijk getrouwheidsprogramma van Freedelity. Wanneer u zich inschrijft, stemt u er dus ook mee in dat Freedelity SA, rue du Bosquet 8, bte 6, 1400 Nivelles, Frankrijk, uw identificatiegegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid dat bij uw inschrijving wordt meegedeeld Dit alles wordt u in deel 3 hieronder nader uitgelegd.

2. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonlijke informatie van onze gebruikers op verschillende manieren:
• via sollicitatieformulieren op onze site voor een functie in onze winkels
om franchisenemer te worden
• via ons getrouwheidsprogramma My Fidelity in samenwerking met Freedelity S.A. –
deelt u uw gegevens mee ofwel door ze automatisch in te vullen met behulp van uw identiteitskaart in een kaartlezer, ofwel manueel. Inschrijven kan via de MyFreedelity- toepassing, of in onze Delitraiteur-winkels (aan de kassa of eventueel via een terminal).
• via onze e-mail info@delitraiteur.be wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt
• via cookies op de site wanneer u daarvoor toestemming geeft

3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?

SOLLICITATIES VOOR EEN BAAN OF FRANCHISE
Delitraiteur, en haar franchisewinkels indien van toepassing, verwerken de gegevens van de websiteformulieren (identificatiegegevens, contactgegevens, CV, interesses, aanvullende informatie) om te reageren op uw sollicitatie. Verplichte gegevens zijn in het formulier gemarkeerd met een asterisk*. Facultatieve gegevens kunnen ons helpen uw interesses en uw sollicitatie beter te begrijpen. Verplichte gegevens zijn in het formulier gemarkeerd met een asterisk*.

Rechtsgrondslag: Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen voor een (mogelijk) contract met Delitraiteur of een van haar franchisewinkels.
Bewaring: Delitraiteur en haar franchisewinkels bewaren de in dit kader verzonden gegevens gedurende een periode van 12 maanden.

ONS MY FIDELITY LOYALITEITSPROGRAMMA
Het My Fidelity getrouwheidsprogramma van Delitraiteur is gebaseerd op het gezamenlijk programma Freedelity van de maatschappij Freedelity SA. Met dit programma kunt u zich eenmalig registreren op de MyFreedelity applicatie en vervolgens verschillende merken (waaronder Delitraiteur, uw favoriete merk) toegang geven tot deze basisgegevens voor hun specifieke loyaliteitsprogramma.
U kunt zich inschrijven voor ons getrouwheidsprogramma in onze winkels (aan de kassa, of via een terminal in bepaalde verkooppunten), of op de MyFreedelity-toepassing en vervolgens toetreden tot het Delitraiteurprogramma.
Wanneer u zich registreert, hebben wij uw identificatiegegevens nodig (uw voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum – voor online registratie via de applicatie zijn ook een e-mailadres en wachtwoord nodig) om uw profiel aan te maken en u op uw verjaardag een cadeau te geven. Andere facultatieve gegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer, postadres, taal) zullen ons in staat stellen u voordelen aan te bieden die beter op uw profiel zijn afgestemd.

Wij gebruiken ook andere gegevens in het kader van ons getrouwheidsprogramma om onze klanten, het programma en de toegekende voordelen te kunnen beheren:
• Wij verwerken de aanmaakdatum van uw kaart,
• wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven om u
gepersonaliseerde commerciële communicatie te sturen – verwerken wij informatie met betrekking tot het verzenden van SMS, post en commerciële e-mails, alsook het openen van e-mails
• wij verwerken ook uw aankoopgegevens (producten, datum van aankoop, winkel, bedragen,…) om u voordelen (punten) toe te kennen, u toegang te geven tot uw aankoophistoriek en onze commerciële communicatie te personaliseren wanneer u aanvaard hebt om ze te ontvangen

Rechtsgrondslag :
Verplichte gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van het contract (inschrijving in het getrouwheidsprogramma om punten en voordelen in onze verkooppunten te ontvangen).
Facultatieve gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zij stellen ons in staat u voordelen aan te bieden via e-mail, SMS of andere kanalen, en deze beter af te stemmen op uw profiel.
Uw aankoopgegevens stellen ons in staat om u getrouwheidspunten toe te kennen (verwerking voor de uitvoering van het contract), om u toegang te geven tot de geschiedenis van uw aankopen in onze winkel (beschikbaar op de applicatie), en om de communicatie die u aanvaardt te ontvangen te personaliseren (verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen).
Wij verwerken ook alle aankoopgegevens van onze klanten op geaggregeerde basis voor onze gerechtvaardigde belangen om de interesses van onze klanten te kennen, ons aanbod aan te passen, onze winkels te organiseren, ons netwerk in bepaalde regio’s te ontwikkelen, projectieve analyses uit te voeren en verslag uit te brengen.

Opslag :
Delitraiteur bewaart de gegevens van het getrouwheidsprogramma tot maximum 3 jaar na het laatste gebruik van uw kaart in de winkel of via de applicatie. Na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd, tenzij Delitraiteur een wettelijke verplichting heeft om uw gegevens te bewaren of indien deze noodzakelijk zijn voor de behandeling van een geschil.
Ook als u niet langer deelneemt aan het Delitraiteur-getrouwheidsprogramma, moet u zich ervan bewust zijn dat de NV Freedelity uw identificatie- en contactgegevens die zij met andere handelaars deelt, zal blijven gebruiken overeenkomstig haar privacybeleid. U vindt dit beleid in de MyFreedelity applicatie (zie het “privacy” menu).

Aanpassing van uw gegevens :
U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen in de Freedelity applicatie of vraag het uw kassier in de winkel. U kunt zich op elk moment online uitschrijven.

HET VERZENDEN VAN COMMERCIËLE MEDEDELINGEN VIA E-MAIL, SMS OF ANDERE KANALEN

Met uw toestemming stuurt Delitraiteur u informatie en voordelen in verband met
activiteiten en/of producten van Delitraiteur, met inbegrip van exclusieve aanbiedingen. Deze gepersonaliseerde mededelingen van commerciële aard kunnen u, naar keuze, per e-mail, SMS of post worden toegezonden.
Rechtsgrondslag: Commerciële communicatie wordt u alleen toegezonden als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming geven in de winkel wanneer u zich inschrijft voor ons My Fidelity getrouwheidsprogramma of online in de MyFreedelity applicatie (ga naar de rubriek gewijd aan Delitraiteur).
Toestemming intrekken: u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door uw communicatievoorkeuren te wijzigen in de MyFreedelity-applicatie of door uw kassier in een Delitraiteur-winkel hiervan op de hoogte te brengen. U kunt zich ook afmelden voor onze e- mailmarketingcommunicatie door de afmeldlink te gebruiken die aan het eind van elke e-mail staat.

Personalisatie :
Delitraiteur personaliseert haar communicatie zodat u de informatie ontvangt die voor u het meest interessant is. Delitraiteur analyseert hiertoe uw aankoopgegevens die aan de kassa zijn verzameld met behulp van uw klantenkaart.

CONTACTEN
Uw gegevens worden verwerkt door de medewerkers van Delitraiteur of van onze franchisewinkels wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Wij zullen ze gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw verzoek op te volgen.

COOKIES
Delitraiteur maakt gebruik van cookies, pixels en andere soortgelijke middelen om haar website te personaliseren en het gebruik ervan te volgen.

Wettelijke basis :
Les cookies non indispensables pour faire fonctionner le site ne sont placés sur votre ordinateur que si vous avez donné votre consentement pour cela. Noodzakelijke en functionele cookies die worden gebruikt om de site te laten werken of om de site naar uw wensen te laten verschijnen (bv. in de taal van uw keuze) worden verplicht geplaatst.
U kunt meer informatie vinden over de cookies die wij gebruiken op de cookie- informatiepagina die op onze website is gepubliceerd.

4. Met wie delen we uw gegevens?

Onze franchise winkels
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze franchisewinkels. Zij zullen uw gegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in dit Beleid.
Onze technische dienstverleners (verwerkers)
Wij maken gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken in verband met bepaalde diensten die wij hebben opgezet of om u informatie te sturen over producten en diensten. Wij garanderen dat deze dienstverleners alleen toegang hebben tot uw gegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Wij garanderen ook dat zij gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht en dat zij uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Hieronder vindt u een lijst van de categorieën verwerkers die in naam en voor rekening van Delitraiteur optreden:

• Marketingbureaus die ons helpen bij de voorbereiding van commerciële campagnes, acties, of het beheer van onze social media pagina’s.
• Analisten die ons helpen koopgedrag te analyseren en de voorkeuren van onze klanten te bepalen
• Bureaus die ons helpen uw vragen te beantwoorden (bijvoorbeeld via sociale netwerken)
• Databankbeheerders (die de gegevens beheren, ervoor zorgen dat ze actueel blijven en van hoge kwaliteit zijn)
• Leveranciers van computersystemen en -toepassingen die in onze winkels worden gebruikt
• Externe consultants
• Freedelity SA, die uw persoonsgegevens verwerkt voor rekening van Delitraiteur
in het kader van ons getrouwheidsprogramma My FiDELIty.
• Intermediaire onderaannemers die u operationele en commerciële informatie van Delitraiteur per e-mail, SMS,
post of andere kanalen toesturen
• Webanalyse-instrumenten (analytics). Meer informatie hierover vindt u in onze cookie-informatie.
• Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

Verplichte doorgave van gegevens
Soms zijn wij verplicht uw persoonsgegevens door te geven op verzoek van openbare of gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of wetshandhavingsinstanties.
Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven om fysieke of financiële schade te voorkomen, of in het geval van een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten.

Derden
Indien wij uw gegevens delen met een derde partij, anders dan een technische dienstverlener of een verplichte ontvanger, zullen wij dit nooit doen zonder uw specifieke en voorafgaande toestemming.
Verkoop of overdracht van onze onderneming
Wij behouden ons het recht voor alle gegevens die wij over u hebben door te geven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een deel van onze activiteiten of activa. De verkrijger zal u inlichten over de verwerking van uw gegevens.

5. Uw rechten

Recht op informatie en recht van inzage
Als gebruiker van de site en van onze diensten hebt u het recht om informatie te vragen over de gegevens die wij over u bewaren en over het doel van de verwerking ervan. U vindt deze informatie in dit document. U hebt ook het recht om inzage te vragen van uw gegevens.
U hebt ook het recht om inzage te vragen van uw gegevens.

Recht op rectificatie, op gegevenswissing
U hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke gegevens worden gewist. Om uw identificatie- of contactgegevens te corrigeren of uw voorkeuren voor commerciële communicatie (per e-mail, sms of post) te wijzigen, nodigen wij u uit om de MyFreedelity-applicatie te bezoeken of om wijzigingen in de winkel door te geven.

Recht op beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid
U hebt ook het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht om uw toestemming in te trekken en recht van bezwaar
U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken. De verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken, blijft niettemin geldig.
Indien persoonsgegevens worden verzameld op basis van ons gerechtvaardigd belang, hebt u te allen tijde het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde belangen kunnen aantonen die de verwerking rechtvaardigen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u zich benadeeld voelt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Informatie over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is te vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Aarzelt u echter niet om eerst contact met ons op te nemen indien u een verzoek heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Hoe oefent u uw rechten uit?

Om uw gegevens te corrigeren, uw toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie in te trekken of uw account te verwijderen, gaat u naar de MyFreedelity- applicatie of neemt u contact op met de kassier in de winkel. U kunt zich ook afmelden voor onze commerciële e-mailcommunicatie door de afmeldlink te gebruiken die is opgenomen in alle e-mails die wij u sturen.
Voor alle andere rechten, gelieve ons te contacteren via info@delitraiteur.be. Wij zullen u graag antwoorden.

7. Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan periodiek worden aangepast aan de wijze waarop wij uw gegevens bij Delitraiteur verwerken. Wij brengen u hiervan niet noodzakelijk op voorhand op de hoogte. Eventuele wijzigingen zullen echter op onze website worden aangegeven. Bovenaan deze pagina vindt u de datum van de laatste wijziging.